x

ຜູ້ຂາຍທີ່ດີທີ່ສຸດ

ໂອບາກິ

ດ້ວຍມໍລະດົກວິທະຍາສາດ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ 30 ປີ, OBAGI ເປັນບໍລິສັດການດູແລຜິວຫນັງທີ່ສົມບູນ, ການອອກແບບຜະລິດຕະພັນການປ່ຽນແປງທີ່ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຜິວຫນັງ.